PROTOKOL RENS
 

Zoran Dernovšek, raziskovalec in inovator

Kaj je RENS
AVTORSKE  PRAVICE

Avtorske pravice, ki veljajo za vse objave na teh spletnih straneh so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (SI) in ustreznimi zakoni za varstvo avtorskih pravic, ki veljajo v svetu.

 

Veljajo za vse spletne strani, grafično podobo in vključene tekste, vsako nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba pa se preganja po zakonu.

 

Odstopanja od teh pravil so možna le tam, kjer je to izrecno dovoljeno v tekstu in samo v obsegu, ki je dopuščen.

 

Objave avtorskih prispevkov drugih avtorjev (člankov, e-knjig) na drugih spletnih straneh so možne le ob predhodni odobritvi avtorjev.

 

Lastne prispevke na spletnih straneh (za take štejejo vsi prispevki, ki niso posebej avtorsko označene) se lahko prosto povzema in objavlja v vseh medijih, z navedbo vira (spletne povezave) do originalnih objav.

 

Javne objave povezav na zaščitene strani, dostopne samo naročnikom e-poštne liste, niso dovoljene brez predhodne odobritve.

    

Preventivna uporaba
Razstrupljanje
Protokol za avtizem
Protokol za raka
Protivirusni protokol
O meni
Mediji
Kontakt
Koristne povezave
 

 

 
     
     
  IZJAVA

Vse informacije, ki jih najdete na tej strani so tu zgolj v informativne namene. Obiskovalce pozivam, da potrdijo ali preverijo dane podatke tudi v drugih dosegljivih virih. Bolniki in uporabniki naj preverijo možnost uporabe RENSa s svojimi zdravniki.
Informacije na tej strani niso namenjene nadomeščanju informacij, ki jih prejmete od vaših zdravnikov.
Avtor in lastnik strani ni zdravnik ali zdravilec, dane informacije pa so plod dosedanje uporabe in razvoja protokolov, ki se lahko še dopolnjujejo. Opozarjam, da je potrebno pri uporabi protokolov upoštevati, da smo ljudje različni in da ni nujno, da enako doziranje, glede na osnovne podatke, odgovarja vsem. V primerih, ko se ugotovi neskladje, se je potrebno povezati z izvajalci protokola, za prilagoditve doziranja.
Avtor ne prevzemam nobene odgovornosti za možne zaplete v primeru nepravilne uporabe protokolov ali formule RENS.

Produkt RENS je preverjen v pooblaščenih certificiranih laboratorijih glede varnosti uporabe in čistosti, proizvodnja in distribucija poteka po principih HACCP.
 
     
 

Copyright @ Zoran Dernovšek 2020