РЕНC ПРОТОКОЛ

Зоран Дерновшек, истражувач и иноватор

Што е РЕНС

РЕНС ПРОТОКОЛ ЗА АУТИЗАМ

 

Неколку протоколи се користат за третман на аутизам, улогата на РЕНС протоколот е да го детоксифицира и забрза опотавувањето на оштетените делови на телото. Како правило, комбинација на соодветни протоколи обезбедува најдобри и најбрзи резултати.

 

Меѓутоа, бидејќи брзината и ефикасноста на детоксификацијата зависат од други фактори, биомедицински протоколи DAN, MAPS, TACA или слични на нив се користат. Биомедицинските протоколи се грижат за : исхрана (по потреба), стабилизација на витамини и минерали во телото, воспоставување на процеси со кој дигестивниот тракт може да искористи повеќе од неопходните субстанции од храната и да ги контролира било кои други скриени проблеми.

 

За да се почне со биомедицински протокол, одредени лабараториски тестови мора да бидат изведени, од кој некој регуларно се повторуваат. Резултатите од тестовите исто така се контролираат со РЕНС протоколот бидејќи можат да покажат како да се оптимизира или адаптира протоколот за индивидуални потреби.

 

Доколку човек сеуште нема одбрано биомедицински лекар ( лиценциран лекар кој е специјализиран за аутизам) тој или таа може да ги контактира некој од лекарите со кои ние работиме. Дадени користи ( попуст на цената на тестовите, лекарски прегледи, поштарина) се поврзани со членство во DAN здружение за аутизам. За да соработувате со лекар, специјален прашалник мора да се пополни, но и за да нарачате тестови ( примероци се земаат дома и според инструкции тестовите со примерок се праќаат во лаборатории во странство).

 

Ви препорачувам да соберете прво основни информации и да ги доставите до РЕНС практикувачот.

 • Историја на болеста

 • Опис на моменталната ситуација

 • Медицинска историја

 • Возраст, пол,висина, тежина

 • Медикаменти кои треба да се земат ( вид, доза )

 • Останато ( терапии, резултати, итн. ) кои се спроведуваат или се спровеле откога е првпат посомневано на болеста

 • АТЕС тест (pdf  извештајhttps://www.surveygizmo.com/s3/4536466/Autism-Treatment-Evaluation-Checklist-MSEC


Превенција
Детоксикација
Aутизам
Kарцином
Антивирус
Aвтор
Медиуми
Контакт
Корисни врски
 

Накусо објаснување за АЕС тест резултатот ( бесплатни се) а се во опсег од 0-180

 • резултат над 20 поени се сомнева на аутизам

 • резултат од 35-50 поени покажува блага форма на аутизам, развојно заостанување

 • резултат од 50-85 поени претставува средна форма на аутизам

 • резултат над 85 поени се вообичаено по тешки форми на аутизам

Доколку детето е хиперактивно, агресивно,само-деструктивно итн, тогаш е многу веројатно дека тој или таа имаат нетолеранција и/или алергија на деден тип на храна. Нетолеранцијата се одредува преку тест на урина UPA, алергиите се определуваат  според IGg тест во крвта

Хиперсензитивноста на детето ( преголемата осетливост) на звук, светлина или било што друго, покажува висок степен на труење на мозокот кое може да премине ( доколку веќе не е присатно) во епилептички напади. Во овие случаеви е многу важно да се направи тест на коса или урина (HMT и OAT) што е можно најбрзо.

Стомачните грчеви или агресивно гребење на стомакот укажува на дигестивни проблеми кои може да се предизвикани од страна на нетолеранција на некоја храна или алергија на храна како и на прекумерно присуство на лоши бактерии, габи или паразити во гастоинтестиналниот тракт. Овие подоцнежниве се мерат со Органски Тест на Урина OAT но можат и да се мерат преку тест на столица (измет за паразитско детектирање) Stool тест.

Ситуацијата кај двата протоколи се проверува на регуларна основа со тест на коса (HMT & Essentials) што ни ја покажува состојбата на мозочната течност; количината на токсични метали и состојбата на основните минерали. Како правило, HMT тестот се изведува секој 2 месеци, другите тестови се прават иницијално и се повторуваат по потреба секој 6 до 12 месеци, по препорака на биомедицински лекар.

 
 

   

Протоколот РЕНС се имплементира според детоксификациската програма. Во случај на неконтролирани испади,Na цитрат (натриум аскорбат или друг цитрат) се користи каде регуларната дневна доза може да се надмине до 3х (7-10 дена во низ) или 5х (до 3 дена). Во случај да неколку дена се зема поголема доза, внесот на дневна доза на минерали/витаминиски суплементи препишани од вашиот доктор ќе се зголемат за 50-100% на дневна основа.

  

Проблемите на аутистите се многу различни, така да и двата протоколи треба да се скроени на индивидуални потреби за да се добијат најдобрите можни ефекти најбрзо што се може.  Поради тоа е задолжително да се пишува дневник кој што ќе се праќа на РЕНС практиционерот барем еднаш месечно (email:info@rens.world) а може да се праќа и почесто ако е неопходно. Дневникот се чува во еден фајл кој се дополнува.

   

Во специфични ситуации и по потреба, може да се договори и лично или видео советување со еден од РЕНС практикиционерите.

 
     
 

 
 

ОДРЕКУВАЊЕ

Сите информации на овој профил се за цел само да се информира. Ги поттикнувам сите посетители на страницата да ги потврдат информациите во други релевантни извори. Пациентите и оние кои го користат РЕНС треба да се консултираат за можноста за користење на РЕНС со нивните доктори. Информациите на оваа страна нема за цел да ги замени информациите кои ги добивате од вашите доктори.

Авторот и сопственикот на оваа страна не е доктор ниту исцелител а информациите кои се дадени тука е како резултат на користење и развивање на протоколи кои се современи и можат да се комплементираат. Би сакал да посочам кога се користат протоколи неопходно е да се земе во предвид дека сите сме различни луѓе и дека истата доза не мора да кореспондира за секого според основната информација. Во случаи каде има разлики контактирајте со оној кој ви го дал протоколот за да се прилагодат дозите.

Авторот не превзема одговорност за можни компликации во случај на неправилно користење на протоколот или РЕНС формулата.

РЕНС продуктот е тестиран во сертифицирана лабораторија за безбедност и чистина, производство и дистрибуција според ХАСАП принципите.
 
 

Авторски права @ Зоран Дерновшек 2020 година