РЕНC ПРОТОКОЛ

Зоран Дерновшек, истражувач и иноватор

Што е РЕНС

ЗА АВТОРОТ

    

 

 

Предавање за доктори и стоматолози, 2018, Скопје, Македонија 


Превенција
Детоксикација
Aутизам
Kарцином
Антивирус
Aвтор
Медиуми
Контакт
Корисни врски
 

     

Зоран Дерновшек е роден на 27 Јули 1959 во Словенија (бивша Југославија). Тој дипломира на Електрично Инженерско Школо а подоцна неколку години предава на Природно Техничкото Училиште. Откога Словениа се здоби со независност, тој дипломира и на Школо за Офицери и студира на неколку универзитети во Словенија и Обединетото Кралство (администрација, право, МБА, финансии).

После 2000 год. тој работи во својот фамилијарен бизнис како консултант ( бизнис, финансии, даноци, проекти) и се занимава со екологија.

 

РЕНС беше искреиран во 2014 од продуктот ВИНС (постелка-черга за животни која го неутрализира лошиот мирис на долго време) а неговиот развој  датира од 2011.

 

Зоран е иноватор и истражувач од своја 12 година, кога го откри еден од најдобрите можни одговори за Архимедовата загатка Коцкаст Круг (кој одговор е издаден во магазинот за математика и физика - Пресек).

 

Во бивша Југославија а подоцна и во Словенија, други луѓе ги присвоија повеќето од неговите идеи, иновации и откритија врз база на заедничко сопствеништво. Бидејќи слични вакви нешта почнаа да се случуваат и во Словенија во 2011, кога тој беше на праг на откривање на ВИНС, во 2012 тој со својата фамилија се пресели во Италија.

 
РЕНС припаѓа на фитофармацијата и на микробиологијата, а Зоран е потпомогнат од доктори, стоматолози, фито фармацевти и микробиолози ( без да ја разоткрие формулата) во интерпретација и практична примена за превенција и лекување како во медицината така и во стоматологијата

Како бивш активен спортиста, тој често се сретнувал со спортската медицина во минатото, а и морал да го надополни значително ова знаење во периодот кога го истражува РЕНС бидејќи исто така има јак потенцијал во формулите на РЕНС.

 

Како љубопитен човек, низ животот, тој е вклучен во многу полиња, најчесто во полето на науката, биологијата а сега и медицината. Можете за ова да дознаете повеќе во разните артикли и статии, видеа, интервјуа кои се достапни на интернет.

 

Повеќе информации за РЕНС се издадени на страната за медиуми.

 
 

 

 
 

 
 

ОДРЕКУВАЊЕ

Сите информации на овој профил се за цел само да се информира. Ги поттикнувам сите посетители на страницата да ги потврдат информациите во други релевантни извори. Пациентите и оние кои го користат РЕНС треба да се консултираат за можноста за користење на РЕНС со нивните доктори. Информациите на оваа страна нема за цел да ги замени информациите кои ги добивате од вашите доктори.

Авторот и сопственикот на оваа страна не е доктор ниту исцелител а информациите кои се дадени тука е како резултат на користење и развивање на протоколи кои се современи и можат да се комплементираат. Би сакал да посочам кога се користат протоколи неопходно е да се земе во предвид дека сите сме различни луѓе и дека истата доза не мора да кореспондира за секого според основната информација. Во случаи каде има разлики контактирајте со оној кој ви го дал протоколот за да се прилагодат дозите.

Авторот не превзема одговорност за можни компликации во случај на неправилно користење на протоколот или РЕНС формулата.

РЕНС продуктот е тестиран во сертифицирана лабораторија за безбедност и чистина, производство и дистрибуција според ХАСАП принципите.
 
 

Авторски права @ Зоран Дерновшек 2020 година